Login
 
 

Aktiviteter

Rammeleg

 Rammeleg henvender sig primært til børnehaveklassebørn samt børn, der har godt af socialtræning. Deltagelsen er som udgangspunkt frivillig, men de voksne opfordrer børn, med behov for social træning, til at tage med.

 Rammelegsholdet tager i Ørstedsparken, så vi fysisk er væk fra de vante rammer, hvormed en anden ramme, struktur og tryghed kan opbygges.

 De voksne sætter en leg i gang (både gamle og nye lege bruges) og deltager også selv i legen.  Legene favner alle børn, og der indgår lærerige elementer så som vente på tur, tage hensyn til hinanden, sammenhold og tillid.

 Den voksenstyrede leg varer ca. 20- 30 min. Derefter er der fri leg på legepladsen og nogle gange stikbold. Vi er tilbage på fritidshjemmet igen senest kl 16.00.

 Målet med rammeleg er, at børnene oplever at være en del af et fællesskab. Ruste børnene til fritidshjem-skolelivet. At blive bedre til at tabe og vinde. At tage hensyn til sine kammerater. At give børnene kendskab til forskellige lege. Opdage nye venner.  Opleve glæden ved bevægelse og at have det sjovt.

 Vi tager afsted hver mandag uanset vind og vejr. Derfor opfordrer vi til, at børnene har tøj med til årstidens vejr!!!

"Når barnet leger, træner det kroppen fysisk, øver sproget og lærer at klare sig socialt i livet. Legen giver barnet erfaringer, øvelse i at være sammen med andre og en begyndende forståelse af regler og aftaler."

 

Sal for pigerne i 2. klasse

 

 Vi vil fortsat have sal for 2. klasses pigerne om mandagen.

 

 Paulina vil lave lege og lave øvelser der fremmer samarbejdsevnen og sammenholdet hos pigerne.

 

 

Tøsetur for 2. klasserne

 

 Hver torsdag er 2. klasses pigerne samlet, enten på fritidshjemmet eller vi tager på en tur i nærområdet. Formålet med at samles er, at styrke og træne pigernes sociale færdigheder. Vi sætter fokus på deres evne til, at kunne indgå i et fællesskab, skabe kontakter, samt at kunne håndtere konflikterne der opstår i dagligdagen.

 

 Vi lægger vægt på, at der bliver skabt rum og tid til at pigerne får mulighed for, at udtrykke hvad der rør sig i dem. I dialogerne pigerne i mellem arbejder vi med at udvikle og styrke pigernes empati og respekt for hinanden.

 

 

 

 

Klik for at se kalenderen

Hold dig opdateret på vores hjemmeside. Her kan du se

hvad der løbende sker hos os.

 

Klik på knappen med pilen :-)

Vi har mange sjove beskæftigelser i løbet af ugen i fritidshjemmet.

 

Klik på knappen med pilen :-)