Login
 
 

Lidt om fritidshjemmet

 Det Kgl. Vajsenhus Fritidshjem er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Københavns kommune. Fritidshjemmet er oprettet for Det Kgl. Vajsenhus Skole og modtager fortrinsvist børn herfra; børn af enlige forsørgere, børn i familiepleje eller forældreløse børn.

 

 Det hele startede i 1945, da nogle lærerinder ved Det Kgl. Vajsenhus mente, at de yngste elever ikke burde gå på gaden alene, imens deres enlige mødre var på arbejde. Det blev besluttet at oprette en fritidsordning på Vajsenhuset, hvor eleverne kunne opholde sig indtil kl. 16.30 og samtidig kunne få hjælp til lektier. I starten var der tilmeldt 50 børn.

De første par år udførtes arbejdet gratis, senere kom det hele i mere faste rammer, og lærerinderne fik en symbolsk betaling for deres indsats.

 

 I 1961 udvidedes åbningstiderne fra kl. 7.30-16.30. Der var nu indskrevet 100 børn og dette førte til, at der blev rettet henvendelse til Københavns Kommune om at oprette et ”rigtigt” fritidshjem som selvejende institution. Dette skete den 1. september 1968 til glæde og gavn for mange børn og enlige forsørgere.

 

 Det Kgl. Vajsenhus Fritidshjem er i dag normeret til 165 børn (vi har 140 børn indskrevet) fra 0. kl. – 3. kl.
Vi tager nye børnehaveklassebørn ind d. 1. maj.

 

 Fritidshjemmet er beliggende på første sal og i kælderetagen i en ældre etageejendom i det indre København.

 

Klik for at se kalenderen

Hold dig opdateret på vores hjemmeside. Her kan du se

hvad der løbende sker hos os.

 

Klik på knappen med pilen :-)

Vi har mange sjove beskæftigelser i løbet af ugen i fritidshjemmet.

 

Klik på knappen med pilen :-)